PRIVACYVERKLARING – versie 03.06.2021

Gasabo Brewery BV, gevestigd te 9200 Dendermonde, Otterstraat 87 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.gasabobrewery.com en tel. 0032 470 59 05 92

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gasabo Brewery BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam, voornaam

– Telefoonnummer

– Leveringsadres

– Emailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gasabobrewery.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Gasabo Brewery BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Beantwoording van uw vraagstelling

– Om in communicatie te kunnen treden wanneer nodig blijkt (voor uitvoering opdracht of opmaak facturatie)

– Om de gevraagde dienstverlening en levering te kunnen aanbieden

– Om nieuwsbrieven te kunnen sturen omtrent onze huidige of nieuwe dienstverlening en/of producten

– Om u op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gasabo Brewery BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig was om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gasabo Brewery BV verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gasabo Brewery BV. U heeft alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, die wij beschikken, naar een computerbestand of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar, info@gasabobrewery.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Gasabo Brewery BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gasabobrewery.com.

COOKIES

Gasabo Brewery BV maakt enkel gebruik van technische en functionele cookies. Analytische cookies worden slechts gebruikt als deze geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zullen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics wordt gebruikt om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Gasabo Brewery BV heeft hier geen invloed op.

Gasabo Brewery BV heeft niet toegestaan dat Google de verkregen analytics informatie mag gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Het IP-adres van de bezoeker, gebruiker, lid of organisator wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Winkelwagen
Scroll naar boven

We use cookies to make your experience of our websites better.
By using and further navigating this website you accept this.
Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on more information.

Are you older than 18?

Open chat
1
Need help?
Hello,
How can we help you?