DISCLAIMER

Alle onderdelen van de website, https://www.gasabobrewery.com, zoals de navigatiestructuur, menu’s, teksten, afbeeldingen, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, icoontjes, videoclips, animaties, software, databanken, scripts en logo’s zijn het exclusief eigendom van Gasabo Brewery BV.

Zoals hierboven omschreven, van de aan haar verbonden natuurlijke personen of van haar eventuele licentiegevers vallen deze onder de bescherming van het auteursrecht, het merkenrecht, handelsbenamingen, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Gasabo Brewery BV verbindt er zich toe redelijke inspanningen te leveren om de informatie op de website nauwkeurig, volledig en correct te verwerken en weer te geven voor de bezoeker, zonder enige garantie te bieden dat de op de website meegedeelde of verwerkte informatie effectief nauwkeurig, volledig, actueel en zonder fouten zou zijn, of dat de website geen computervirussen zou bevatten of geen programmacode zou bevatten die op enige wijze schadelijk zou zijn voor het toestel van de bezoeker, waarop de website wordt weergeven.

Gasabo Brewery BV is gerechtigd om welkdanige aanpassing en update van de website op ieder ogenblik door te voeren. Hij zal redelijke inspanningen leveren om foutieve vermeldingen op de website aan te passen of ontbrekende gegevens op de website aan te vullen indien zij daartoe een concreet verzoek ontvangt.

Koppelingen of links die opgenomen zijn in de website kunnen leiden naar websites of webdiensten die niet beheerd worden door of eigendom zijn van Gasabo Brewery BV. Dergelijke koppelingen worden enkel aangeboden ter informatie van de bezoekers en houden geen expliciete noch impliciete goedkeuring in van Gasabo Brewery BV, van de betrokken website of webdienst. Gasabo Brewery BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor die websites of webdiensten van derden waarnaar de betrokken koppelingen verwijzen en de bezoeker maakt er volledig op eigen risico gebruik van. Gasabo Brewery BV is eveneens niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites.

Winkelwagen
Scroll naar top

Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze websites te verbeteren.
Door deze website te gebruiken en verder te navigeren, aanvaardt u dit.
Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website is beschikbaar door te klikken op meer informatie.

Ben je ouder dan 18?

Open chat
1
Need help?
Hello,
How can we help you?