DISCLAIMER

 

Alle onderdelen van de website https://www.gasabobrewery.com zoals de navigatiestructuur en menu’s, teksten, afbeeldingen, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, icoontjes, videoclips, animaties, software, databanken, scripts en logo’s zijn de exclusieve eigendom van Gasabo Brewery BV  zoals hierboven omschreven, van de aan haar verbonden natuurlijke personen of van haar eventuele licentiegevers en vallen onder de bescherming van het auteursrecht, het merkenrecht, handelsbenamingen, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Gasabo Brewery BV  verbindt er zich toe redelijke inspanningen te leveren om de informatie op de website nauwkeurig, volledig en correct te verwerken en weer te geven voor de bezoeker, zonder enige garantie te bieden dat de op de website meegedeelde of verwerkte informatie effectief nauwkeurig, volledig, actueel en zonder fouten zou zijn, of dat de website geen computervirussen zou bevatten of geen programmacode zou bevatten die op enige wijze schadelijk zou zijn voor het toestel van de bezoeker, waarop de website wordt weergeven.

 

Gasabo Brewery BV  is gerechtigd om welkdanige aanpassing en update van de website op ieder ogenblik door te voeren. Hij zal redelijke inspanningen leveren om foutieve vermeldingen op de website aan te passen of ontbrekende gegevens op de website aan te vullen indien zij daartoe een concreet verzoek ontvangt.

 

Koppelingen of links die opgenomen zijn in de website kunnen leiden naar websites of webdiensten die niet beheerd worden door of eigendom zijn van Gasabo Brewery BV  . Dergelijke koppelingen worden enkel aangeboden ter informatie van de bezoekers en houden geen expliciete noch impliciete goedkeuring in van Gasabo Brewery BV  van de betrokken website of webdienst. Gasabo Brewery BV  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor die websites of webdiensten van derden waarnaar de betrokken koppelingen verwijzen en de bezoeker maakt er volledig op eigen risico gebruik van. Gasabo Brewery BV  is eveneens niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites.

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top

We use cookies to make your experience of our websites better.
By using and further navigating this website you accept this.
Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on more information.

Are you older than 18?

Open chat
1
Need help?
Hello,
How can we help you?